Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Sau đây là Tuyên bố từ chối trách nhiệm của ShavenVN:

Trách nhiệm đối với nội dung

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung mà chúng tôi đăng tải lên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giám sát về mặt nội dung các thông tin của bên thứ 3 được nói tới hoặc đăng tải trên trang web của chúng tôi hoặc tính chính xác của những nội dung đó.

Nghĩa vụ của chúng tôi trong việc xóa bỏ hoặc ngăn chặn việc sử dụng thông tin theo luật dân sự chung vẫn được giữ nguyên. Khi có thông báo về một nội dung vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.

Trách nhiệm pháp lý đối với các đường Link

Trang web của chúng tôi có chứa đựng những đường Link dẫn đến các trang web bên ngoài. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những nội dung bên ngoài này. Đối với nội dung trên các trang web của bên thứ 3, nhà cung cấp hoặc nhà điều hành của chính những trang web trên phải chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web của họ. Trang web bên ngoài đã được kiểm tra các vi phạm pháp lý có thể xảy ra tại thời điểm chúng tôi liên kết đường Link. Những nội dung bất hợp pháp trên trang web của bên thứ 3 đều không tồn tại, tại thời điểm chúng tôi liên kết.

Tuy nhiên, việc kiểm soát liên tục đối với các nội dung của các trang được liên kết là không hợp lý nếu không có bằng chứng cụ thể về những vi phạm. Sau khi có thông báo về vi phạm, chúng tôi sẽ xóa ngay các đường Link liên kết đó.

Luật bản quyền

Những nội dung và các hoạt động trên trang web phải tuân theo luật bản quyền. Việc sao chép, xử lý, lưu truyền và khai thác dưới bất kỳ hình thức nào ngoài phạm vi luật bản quyền phải được sự cho phép bằng văn bản của tác giả hoặc người xuất bản. Các bản tải xuống và bản sao của trang này chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Nếu nội dung trên trang web này không được viết ra bởi tổng biên tập trang web, sẽ được xem xét như là thông tin bên ngoài, căn cứ theo luật bản quyền. Nếu Quý vị phát hiện ra sai phạm nào về mặt bản quyền, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi. Sau khi được thông báo về vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.